Recent Bulletins

Biuletyn-February18-March 04, 2018

POLISH CHURCHES

IN THUNDER BAY

ST. MARY & ST. CASIMIR

MASS AT ST. MARY’S

* SUNDAY:

- 11:30 am (Polish)
- 5:00 pm (English)

* WEEKDAY:

- Tuesday - 7:00 pm
- Thursday - 9:30 am

MASS AT ST. CASIMIR

* SATURDAY:

- 5:00 pm (English)

* SUNDAY:

- 10:00 am (Polish)

(May 1st - Sept. 30th):
* Wednesday & Friday- 7:00 pm

(October 1st - April 30th):
* Wednesday.& Friday - 12:00 noon


CONFESSION:

Sunday -11:00 - 11:20 am
Sunday 4:30 - 4:50 pm
First Thursday - 9:00 - 9:20 am
any other time by request.

CONFESSION:

Saturday - 30 min prior to the mass
Sunday - 30 min. prior to the mass
First Friday - 30 min prior to the mass
any other time by request.

OTHER WORSHIP AT ST. MARY

Rosary or Divine Chaplet - every Sunday at 11 am except Lent

Marian Worship - “Majowe” - all Tuesdays of May at 6:30 pm

October Rosary - all Tuesdays of October at 6:30 pm

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 11 am

Stations of the Cross - all Tuesdays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Tuesday of the month at 6:30 pm, except May, July & August

Holy Hour - 1st Thursday of the month at 9:50 am

Prayers for All Souls - in November following the weekday masses

Easter Food Baskets Blessing - Holy Saturday


Contact: ph.344-10-66 or 623-39-16; kitchen (pierogi-on Friday)-344-14-81

Email: www.queenpoland.ca or www.directorydoteb.ca\casimir

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass

October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May. (June 1st -September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st) following the mass. Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter – Holy Saturday

Attention! Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm.

Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

KATECHIZM KOSCIOLA KATOLICKIEGO: 58 Przymierze z Noem pozostaje w mocy, dopóki trwa czas narodów , aż do powszechnego głoszenia Ewangelii. Biblia sławi niektóre wielkie postacie należące do "narodów": "sprawiedliwego Abla", króla i kapłana Melchizedeka , będącego figurą Chrystusa , oraz sprawiedliwych "Noego, Daniela i Hioba" (Ez 14, 14). Pismo święte pokazuje w ten sposób, jakie wyżyny świętości mogą osiągnąć ci, którzy żyją według przymierza zawartego z Noem w oczekiwaniu, aby Chrystus "rozproszone dzieci Boże zgromadził w jedno" (J 11, 52).

Bóg wybiera Abrahama

Aby zgromadzić w jedno rozproszoną ludzkość, Bóg wybiera Abrama, wzywając go do wyjścia "z ziemi rodzinnej i z domu... ojca" (Rdz 12, 1), aby uczynić go Abrahamem, to znaczy "ojcem mnóstwa narodów" (Rdz 17, 5): "W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi"(Rdz.12,3 LXX) .

Lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem obietnicy danej patriarchom, ludem wybranym, wezwanym, by pewnego dnia przygotować zgromadzenie wszystkich dzieci Bożych w jedności Kościoła. Ten lud będzie korzeniem, na którym zostaną zaszczepieni poganie stający się wierzącymi.

61 Patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła.

Confession-Okazja do spowiedzi swietej kazdego dnia przed msza swieta. Every day before the Holy Mass.

The Book of Genesis 4.7 says: “sin lies in wait at the door: its urge is for you, yet you can rule over it.”

Kolekta\Collection:2 List do Koryntian 9.7- “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

St. Casimir: Feb.4 -$889.00; Heat-$185.00; Feb.11-$755.00; Heat-$35.00; Candles -$242.35;

St. Mary`s: Feb.4-$817.85; Feb.11-$732.00; Thank you for your Generosity.

„God provides the wind, but you must raise the sails.” – St. Augustine.

Ogloszenia: LENT- the season in which we prepare joyfully for the mystery of Easter with minds and hearts renewed. Our Lenten observances: fasting, prayer and almsgiving during the 40 days of Lent help us to refocus our attention on God, to restore our relationship with God during the Sacrament of Reconciliation, and to recommit our lives to God. The Season of Lent begins on Ash Wednesday and concludes before the evening mass of the Lord’s Supper on Holy Thursday.

ASH WEDNESDAY - February 14 - the beginning of the Season of Lent and the season of preparation for Easter. The ashes that touch our heads remind us that we have entered a new time, a sacred time, a time of rebirth. Lent is an extended time for us to reawaken to life. Ash Wednesday and Good Friday are the two days that fast and abstinence from meat prevail and no alcohol.

LENTEN DEVOTIONS: STATIONS OF THE CROSS: in our Church (St. Casimir every Friday at 11:30 a.m. in Polish; St. Mary every Tuesday at 6:30 p.m. in Polish GORZKIE ZALE (Lenten Lamentations) :St. Casimir- Sunday at 9:30 a.m. and St. Mary-Sunday at 11:00a.m.

Fast and abstinence- A person who is to receive the Most Holy Eucharist is to abstain for at least one hour before Holy Communion from any food and drink, except for only water and medicine. The elderly, the infirm, and those who care for them can receive the Most Holy Eucharist even if they have eaten something within the preceding hour (a 15 minute fast is asked for in” Immense Caritatis” 1973 from the Congregation for the Discipline of the Sacraments).

Chewing gum is NEVER appropriate in a Church. Catholics especially who will be receiving communion should never chew gum prior to Mass or even during Mass for they would violate the Eucharist Fast and therefore would not be able to receive communion.

In memory of Christ who died on a Friday, every Friday of the year is to be seen and lived as an occasion for special penance in union with Christ (unless a solemnity should fall on a Friday). The obligation to do penance every Friday remains an essential part of our Christian life. The Church asks Catholics from the age of 14 onwards to abstain from meat on Fridays.

Ash Wednesday and Good Friday are distinct moments in the life of a Christian to join in Christ’s suffering and death. On these two days, both fasting and abstinence must be observed.
Fasting means eating considerably less than the normal amount. In practice, this could mean eating three small meals with no food in between during the course of the day or one regular meal and a small meal (no food in between) during the day and no alcohol as well.

Swiety Kazimierz- z dniem 02 marca br. Msze swiete w ciagu tygodnia beda odprawiane o godz.19.00 czyli o 7pm, a nabozenstwa przewidziane w tym czasie beda sie rozpoczynaly o 18:30 czyli 6:30pm.

ODPUST ku czci swietego Kazimierza w niedziele 4-tego marca. Msza sw. o godz. 13:00, a po Mszy sw. spotkanie w Sali parafialnej przy biesiadnym stole kaziukowym.

W niedziele 25 lutego o godz.14:00 odbedzie sie miesieczne zebranie czlonkow SPK Kola nr 1.Prezes Tadeusz Michalak prosi wszystkich czlonkow SPK o liczne przybycie.

First Sunday of Lent – 18 February

Sund. Feb.18 – 10:00 am + ksiadz Andrzej Werner – K. E. Borowiec

11:30 am + Maria Masnica – Kolo Polek

5:00 pm +Zdzislaw Orlowski – zona

Tue.Feb.20 – 7 pm +Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Wed.Feb. 21 – 12:00 + Kazimiera Kapuscinska – Bronislawa Marcinkowska

Thu. Feb. 22 – 9:30 am + Mieczyslaw i jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Fr. Feb. 23 – 12:00 + Stanislaw Rzeszut – Maria Banska

Sat. Feb. 24 – 5 pm – w int. Jacka i Marii Kozlowskich

Second Sunday of Lent – 25 February

Sund. Feb. 25 – 10:00 am + Rodzicow – Henryk Dlugosz

11:30 am + Kazimierz Leja – zona

5:00 pm + za zmarlch

Tue. Feb. 27 – 7 pm +Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Wed. Feb. 28 – 12: 00 + Rodzicow – Bronislawa Dlugosz

Thu. March 01- 9:30 am – o dobre przygotownie do spowiedzi swietej – grupa rozancowa

Fr. March 02 – 7:00 pm +Stanislaw Polski – Zofia Flis

Sat. March 03 – 5:00 pm +Zdzislaw Orlowski – Bronislawa Marcinkowska

Third Sunday of Lent – 04 March – uroczystosc ku czci swietego Kazimierza krolewicza

Sund. March 04 – 1:00 pm – parafia sw. Kazimierza + jan Flis – XIV rocz. – zona z rodzina

11:30 am – za zolnierzy wykletych – Kongres Polonii w Thunder Bay

5:00 pm +Czeslaw Nowak – zona z rodzina

Tue. March 06 – 7 pm + Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Wed. March 07 – 7 pm +Halina Karman – corki: Sally i Monika

Thu. March 08 – 9:30 am + Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Fr. March 09 – 7 pm +Stanislaw Rzeszut – Zofia Flis

Sat. March 10 – 5 pm +Halina Karman – rodz. Jaworskich

Biuletyn-January 28 do February 11, 2018

4th Sunday in Ordinary Time, January 28

Sund. Jan.28 – 10am +czlonkinie Kola Polek i wszystkich rodakow z Thunder Bay –Czlonkinie Kola Polek przy grupie #19

11:30am - +Piotr Frankow –Maria Banska z rodzina

5pm – Dziekczynna za modlacych sie o zycie i zdrowie dla Mateusza Mason – rodzina Mason

Tue. Jan.30 – 7pm –za chore czlonkinie Kola Polek z grupy #19

Wed.Jan.31 –12:00(noon) – + Stanislaw Rzeszut – siostra z rodzina

Thu. Feb.01 –9:30am –za zmarlych kaplanow, ktorzy pracowali w obu parafiach-grupa rozancowa

Fr. Feb.02 –12:00(noon)-o blog. Boze dla Kola Polek

Sat. Feb.03 – 5pm + Zofia Michalak –Jadwiga Orlowska.

5th Sunday in Ordinary Time, February 04

Sund. Feb.04 – 10am + Zbigniew Pielich – rodz.Jaworskich

11:30am+Edward Rodowicz- corka z rodz.; 5pm – for Parishioners.

Tue. Feb. 06 – 7pm + Stanislaw Luszczak - siostra

Wed. Feb.07 – 12:00 (noon) – +Stanislaw Rzeszut-siostra z rodz.

Thu.Feb.08 – 9:30am + Piotr Frankow– Anna i Jozef Grabowy; Fr. Feb.09 – 12;00(noon) + Paul Esquirel –rodzina Marcinkowskich ; Sat.Feb.10 – 5pm+ Van i Maria Rozdeba- corka Zofia Barch

6th Sunday in Ordinary Time – February 11

Sund. Feb.11 – 10am+ Jadwiga w XVI r. –H.Stasiewicz

11;30am + Stanislaw Lupinski –zona z dziecmi;Teodozja i Wladyslaw Flasza – corka z rodz.

5pm – + Peter Frankow – John &Lindsay Janiec & family

Tue. Feb.13– 7pm– +z rodziny Luszczak-Irena Strapac

Wed. Feb.14 – 12 (noon) + Kazimiera Kapuscinska–B.Marcinkowska

Thu. Feb.15 - 9:30am –+Maria Masnica

Fr. Feb.16– 12:00 (noon)+Paul Esquirel – rodz. Marcinkowskich

Sat.Feb.17 – 5pm –+Josip Cernjul - family

Ogloszenia: The Presentation of the Lord: St. Mary’s-Th.(01.Feb) at 9:30.St.Casimir-Fr.(02Feb).Bring the candles with yourself, please.Feb.03-St.Blaise-the blessing of throats at St.Casimir on Sat.(5pm)after Mass. In 1997, Saint John Paul II instituted a World Day of prayer for Consecrated Life. This celebration is attached to the Feast of the Presentation of the Lord on February 2. The day on which candles are blessed symbolizing Christ who is the light of the world.

Confession-Okazja do spowiedzi swietej kazdego dnia przed msza swieta. Every day before the Holy Mass. The Book of Genesis 4.7 says: “sin lies in wait at the door: its urge is for you, yet you can rule over it.”

Kolekta\Collection:2 List do Koryntian 9.7- “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

St. Casimir: Jan.7 -$717; Jan.14-$650; Heat-$120; Init.coll.$152; St. Mary`s-Jan.7-$721;Jan.14.-$698;Init. coll. -$115. Thank you for your Generosity.

POLISH CHURCHES

IN THUNDER BAY

MASS AT ST. CASIMIR

* SATURDAY:

- 5:00 pm (English)

* SUNDAY:

- 10:00 am (Polish)

(May 1st - Sept. 30th):
* Wednesday & Friday- 7:00 pm

(October 1st - April 30th):
* Wednesday. & Friday - 12:00 noon


MASS AT ST. MARY’S

* SUNDAY:

- 11:30 am (Polish)

- 5:00 pm (English)

* WEEKDAY:

- Tuesday - 7:00 pm

- Thursday - 9:30 am

ST. MARY & ST. CASIMIR

CONFESSION:

Saturday - 30 min prior to the mass
Sunday - 30 min. prior to the mass
First Friday - 30 min prior to the mass
any other time by request.

CONFESSION:

Sunday -11:00 - 11:20 am
Sunday 4:30 - 4:50 pm
First Thursday - 9:00 - 9:20 am
any other time by request.

OTHER WORSHIP AT ST. MARY

Rosary or Divine Chaplet - every Sunday at 11 am except Lent

Marian Worship - “Majowe” - all Tuesdays of May at 6:30 pm

October Rosary - all Tuesdays of October at 6:30 pm

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 11 am

Stations of the Cross - all Tuesdays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Tuesday of the month at 6:30 pm,

except May, July & August

Holy Hour - 1st Thursday of the month at 9:50 am

Prayers for All Souls - in November following the weekday masses

Easter Food Baskets Blessing - Holy Saturday

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass

October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May.(June 1st - September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and

(October 1st - April 31st) following the mass.

Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter - Holy

Attention!Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm. Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass

October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May. (June 1st -September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and

(October 1st - April 31st) following the mass.

Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter - Holy

Attention!Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm.Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

Katechizm Kosciola Katolickiego: 54 "Bóg, który przez Słowo wszystko stwarza i zachowuje, daje ludziom w rzeczach stworzonych wieczne świadectwo o sobie. Zamierzając zaś otworzyć drogę zbawienia wiecznego, objawił ponadto siebie samego pierwszym rodzicom na początku . Wezwał ich do wewnętrznej komunii z sobą, przyoblekając ich blaskiem łaski i sprawiedliwości. Objawienie to nie zostało przerwane przez grzech naszych pierwszych rodziców. Rzeczywiście, Bóg "po ich upadku wzbudził w nich nadzieję zbawienia przez obietnicę odkupienia; i bez przerwy troszczył się o rodzaj ludzki, by wszystkim, którzy przez wytrwanie w dobrym szukają zbawienia, dać żywot wieczny.Gdy przez grzech została rozbita jedność rodzaju ludzkiego, Bóg dąży najpierw do ocalenia ludzkości, ratując jej poszczególne części. Przymierze z Noem po potopie wyraża zasadę ekonomii Bożej wobec "narodów", czyli ludzi zgromadzonych "według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów" (Rdz 10, 5) .Ten zarazem kosmiczny, społeczny i religijny porządek wielości narodów , ma na celu ograniczenie pychy upadłej ludzkości, która - jednomyślna w swej przewrotności - o własnych siłach chciała dojść do swojej jedności, budując wieżę Babel. Jednak z powodu grzechu politeizm oraz bałwochwalstwo narodu i jego przywódcy nieustannie zagrażają pogańską przewrotnością tej tymczasowej ekonomii.

Feb 3 – The Veneration of St. Blaise (d. c. 316)

Saint Blaise is best known as the patron saint of people with sore throats. On this day in many places people gather in churches for the blessing of throats.

The ritual of the blessing of throats
in many places on 3rd February – his feast day – people gather in churches for the blessing of throats. The blessing is a sign of the people’s faith in God’s protection and love for the sick.

Using two crossed and unlighted candles, the priest touches the throat of each person, saying: Through the intercession of Saint Blaise, bishop and martyr, may God deliver you from all ailments of the throat and from every other evil: + In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.

Usually the blessing takes place during Mass. It follows the homily and the prayer of the faithful. If done outside of Mass, a brief celebration of the word of God with the scripture readings suggested in the Lectionary is recommended before the blessing is given.

Who was St. Blaise?
Saint Blaise was a bishop at Sebaste (now the city of Sivas in central Turkey, in what was then the Roman province of Armenia-Cappadocia). During a persecution – probably ordered by Constantine’s ally and co-emperor Licinius – he was martyred in 316 AD. This much at least seems to be historical fact, according to the New Roman Martyrology 2004.

Stories about him in the martyrology accounts
In the Middle Ages Blaise became one of the most widely venerated saints in the Western Church

ven though he was from the East. Different accounts of his life and stories about him appear in the 9th century martyrologies and these give us a clue to the source of his popularity.

The most significant detail tells that when Blaise had been captured and was on his way to prison, a boy was brought to him in danger of choking from a fishbone stuck in his throat. Blaise prayed over him and he was cured. Perhaps to fill out his healing credentials, it is also reported that before he was chosen as bishop, Blaise had practised as a physician.

Another detail recounts that when the persecution began; Blaise withdrew from the city of Sebaste and lived in a cave in the wilderness where he befriended the birds and wild animals. He cared for them and they watched out for him. So we needn’t be surprised that he becomes a forerunner of St. Francis as patron of all kinds of animals.

It is also reported that when he was arrested on orders of the local governor Agricolaus and again on his way to prison, a woman whose pig had been carried off by a wolf begged him to help her. He promised with a smile that her request would be granted. Shortly afterwards the wolf appeared at the woman’s door depositing the pig at her feet.

And finally about the manner of his death – it is told that he was first beaten, and then put on the stone table used for combing out wool and flayed with the prickly metal combs that remove tiny stones from the wool. Finally he was put to death and beheaded.

Zwyczaje w dzien sw. Blazeja w Polsce.

W dzień św. Błażeja święcono w kościele jabłka używane później jako lekarstwo. W niektórych parafiach organiści roznosili je po domach w zamian za drobne datki. Święcono także małe świeczki, zwane błażejkami, które po przystawieniu do gardła miały koić ból.

Podczas nabożeństwa ksiądz święcił, podawał do ucałowania i podkładał pod brodę dwie związane na krzyż świece, których końce były połączone woskową pętlą. Odmawiana była przy tym modlitwa za wstawiennictwem świętego Błażeja niech cię Pan ustrzeże przed chorobami gardła i wszelkim złem. Obrzęd ten był znany w Polsce już w XVI w.Długo żywa była wiara w to, że okadzenie ich dymem chorego gardła, uczynienie znaku krzyża i dotknięcie – uzdrawia. Najlepiej było zjeść jabłko, a z zewnątrz pocierać gardło błażejką. Do tego dołączyć żarliwą modlitwę.

Przysłowia

Jak śnieg na świętego Błażeja, pogodna będzie Wielka Niedziela
Deszcze na świętego Błażeja, słaba wiosny nadzieja

Biuletyn - January 07, 2018 - 27, 2018

The Epiphany of the Lord, January 2018

Sund. Jan.07 – 10am +Marianna i Jozef Cebula –rodz.Jaworskich

11:30am - + Mieczyslaw Czaczkowski-Jadwiga z rodzina

5pm – + Piotr Frankow- od choru

Tue. Jan.09 – 7pm – for Parishioners

Wed.Jan.10 –12:00(noon) – + Stanislaw Rzeszut – Bronislawa i Henryk Dlugosz

Thu. Jan.11 –9:30am – for Parishioners

Fr. Jan.12 –12:00(noon)-+ Maria Meder- rodz.Dzialakiewicz

Sat. Jan.13 – 5pm +Stanislawa,Jozef, Zofia i Wladyslaw Michalczyk-W.J.

2nd Sunday in Ordinary Time, January 14

Sund. Jan.14 – 10am +Wladyslaw Ochnicki –syn z rodz.

11:30am+Feliks i Zofia Kokocinski, Wojciech i Marianna Naskrecki- corka

5pm - + Peter Frankow – Frank & Sandra Pasko.

Tue. Jan.16 – 7pm + Krystyna, Osfald I Phillip - Lusia

Wed. Jan.17 – 12:00 (noon) – for Parishioners

Thu.Jan.18 – 9:30am – + Zdzislawa Mankiewicz – 3 rocz.- Wanda Jagnyziak

Fr. Jan.19 – 12;00(noon) + Stanislaw Rzeszut –Janina Gumkowska

Sat.Jan.20 – 5pm+ Stanislaw Rzeszut- Anna

3rd Sunday in Ordinary Time – January 21, 2018

Sund. Jan.21 – 10am+ Danuta Wronowski – maz

11;30am + Piotr Frankow – sekcja Pan przy SPK

5pm – + Peter Frankow – Frank & Sandra Pasko.

Tue. Jan.23– 7pm– for Parishioners

Wed. Jan.24 – 12 (noon) + Stanislaw Rzeszut –Janina Gumkowska

Thu. Jan.25 - 9:30am – for Parishioners

Fr. Jan.26– 12:00 (noon)+Stanislaw Rzeszut – B.H.Dlugosz

Sat.Jan.27 – 5pm – for Parishioners

Ogloszenia: As part of their “Building the Domestic Church” program, the Knights of Columbus will be bringing the Holy Family Icon and one hour prayer service to many parishes in Thunder Bay. St. Casimir-January 20,18.St.Mary`s Church-January 21, 2018.

Confession-Okazja do spowiedzi swietej kazdego dnia przed msza swieta. Every day before the Holy Mass. The Book of Genesis 4.7 says: “sin lies in wait at the door: its urge is for you, yet you can rule over it.”

Kolekta\Collection:2 List do Koryntian 9.7- “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

St. Casimir: Dec.24 -$1.142; Dec.25-$1.420; Dec.31-$532; Christmas coll. $40; Jan. 01-$480.; St. Mary`s-Dec.24-$1.110; Dec.25 & Christmas coll.-$1.763; Dec.31-$1.040; Jan.01-$680. Thank you for your Generosity.

POLISH CHURCHES

IN THUNDER BAY

MASS AT ST. CASIMIR

* SATURDAY:

- 5:00 pm (English)

* SUNDAY:

- 10:00 am (Polish)

(May 1st - Sept. 30th):
* Wednesday & Friday- 7:00 pm

(October 1st - April 30th):
* Wednesday. & Friday - 12:00 noon


MASS AT ST. MARY’S

* SUNDAY:

- 11:30 am (Polish)

- 5:00 pm (English)

* WEEKDAY:

- Tuesday - 7:00 pm

- Thursday - 9:30 am

ST. MARY & ST. CASIMIR

CONFESSION:

Saturday - 30 min prior to the mass
Sunday - 30 min. prior to the mass
First Friday - 30 min prior to the mass
any other time by request.

CONFESSION:

Sunday -11:00 - 11:20 am
Sunday 4:30 - 4:50 pm
First Thursday - 9:00 - 9:20 am
any other time by request.

OTHER WORSHIP AT ST. MARY

Rosary or Divine Chaplet - every Sunday at 11 am except Lent

Marian Worship - “Majowe” - all Tuesdays of May at 6:30 pm

October Rosary - all Tuesdays of October at 6:30 pm

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 11 am

Stations of the Cross - all Tuesdays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Tuesday of the month at 6:30 pm, except May, July & August

Holy Hour - 1st Thursday of the month at 9:50 am

Prayers for All Souls - in November following the weekday masses

Easter Food Baskets Blessing - Holy Saturday

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass

October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May.(June 1st - September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st) following the mass.

Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter - Holy Saturday

Attention!Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm. Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass

October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May. (June 1st -September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st) following the mass.

Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter - Holy Saturday

Attention!Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm.Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

Katechizm Kosciola Katolickiego: 50 Za pomocą rozumu naturalnego człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł. Istnieje jednak inny porządek poznania, do którego człowiek nie może dojść o własnych siłach; jest to porządek Objawienia Bożego.

Na mocy swego całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi. Czyni to, objawiając swoją tajemnicę, swój zamysł życzliwości, który odwiecznie przygotował w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Objawia w pełni swój zamysł, posyłając swego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego. "Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ukazać tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury.

Bóg, który zamieszkuje"światłość niedostępną"(1Tm.6,16),pragnie udzielać swojego Boskiego życia ludziom stworzonym w sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym Synu uczynić ich przybranymi synami.

Objawiając siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do poznawania Go i miłowania ponad to wszystko, do czego byliby zdolni sami z siebie. Boski zamysł Objawienia spełnia się równocześnie "przez czyny i słowa wewnętrznie ze sobą połączone oraz wyjaśniające się wzajemnie. Plan ten jest związany ze szczególną "pedagogią Bożą".

Baptism of the Lord.

On Monday (January 08, 2018) the Church celebrates the Solemnity of the Baptism of Our Lord. This brings to an end the season of Christmas. The Church recalls Our Lord's second manifestation or epiphany which occurred on the occasion of His baptism in the Jordan. Jesus descended into the River to sanctify its waters and to give them the power to beget sons of God. The event takes on the importance of a second creation in which the entire Trinity intervenes.

In the Eastern Church this feast is called Theophany because at the baptism of Christ in the River Jordan God appeared in three persons. The baptism of John was a sort of sacramental preparatory for the Baptism of Christ. It moved men to sentiments of repentance and induced them to confess their sins. Christ did not need the baptism of John. Although He appeared in the "substance of our flesh" and was recognized "outwardly like unto ourselves," He was absolutely sinless and impeccable. He conferred upon the water the power of the true Baptism which would remove all the sins of the world: "Behold the Lamb of God, behold Him Who takes away the sin of the world."

Many of the incidents which accompanied Christ's baptism are symbolical of what happened at our Baptism. At Christ's baptism the Holy Spirit descended upon Him; at our Baptism the Trinity took its abode in our soul. At His baptism Christ was proclaimed the "Beloved Son" of the Father; at our Baptism we become the adopted sons of God. At Christ's baptism the heavens were opened; at our Baptism heaven was opened to us. At His baptism Jesus prayed; after our Baptism we must pray to avoid actual sin.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan.Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

Historia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował O. Paul Couturier.

Hasło tygodnia na rok 2018:” Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Wyjścia 15,1–21. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1: Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej
  • Dzień 2: Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat
  • Dzień 3: Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego
  • Dzień 4: Nadzieja i uzdrowienie
  • Dzień 5: Słuchaj krzyku mojego ludu z dalekiej ziemi!
  • Dzień 6: Zważajmy na dobro bliźnich
  • Dzień 7: Budowanie rodziny w domu i w Kościele
  • Dzień 8: Zgromadzi rozproszonych (…) z czterech stron świata

Intencje mszalne od 17December 2017 do January 06 2018

Third Sunday of Advent, December 17

Sund. Dec.17 – 10am +Stanislaw Deneka –K.E. Borowiec and +Jan Dzikowski w 1-sza rocz. – syn z rodzina.

11:30am - + Stanislawa i Franciszek Golebiowski- rodz. Jaworskich

5pm – for Parishioners

Tue. Dec.19 – 7pm – w intencji Marii Pater

Wed.Dec.20 –12:00(noon) – for Parishioners

Thu. Dec.21 –9:30am – for Parishioners

Fr. Dec.22 –12:00(noon)-o nawrocenie syna Krzysztofa, corki Moniki i rodz.

Sat. Dec.23 – 5pm +Edmund i Ted Lotysz –K.E.Borowiec

Fourth Sunday of Advent, December 24

Sund.Dec.24 – 10am +Jan i Maria Syposz –siostra z rodz.

11:30am+Jerzy Czaczkowski- 1-sza rocz.-Jadwiga z rodz.&+Cecylia Krupa- Janina Czaczkowska.

8pm – (St. Casimir) +Anna Bonnies-Rose Kendall;

10pm (St. Mary’s) - For Parishioners.

Mo.Dec.25- 10:00 am- for Parishioners;

11:30am+Bronislawa i Julia Pietrucha – Henryka Nowak.

Tue.Dec.26 –St.Casimir:12:00 +Halina Karman-corki;

St. Mary’s: 7pm +Edmont Pilewski - Amadeo family.

Wed. Dec.27 – 12:00 (noon) – w int. rodz. Dziachan.

Thu.Dec.28 – 9:30am – w intencji uczniow i nauczycieli St. Judge.

Fr. Dec.29 – 12; 00(noon) + Emilia i Marian Radochonski –Ted Radochonski.

Sat.Dec.30 – 5pm+Maria Meder- rodz. Karman.

The Holy Family Sunday, Jesus, Mary and Joseph – Dec. 31,2017

Sund. Dec.31 – 10am+Teresa Hrynyk (nee-Filipuzzi)–K.E.Borowiec

11;30am +Jerzy Kokocinski –zona

5pm – For Parishioners

Solemnity of Mary, the Mother of God- January 01,2018-World Day of Prayer for Peace.

Monday, Jan.01-10:00am+Maria Meder-rodz.Dzialakiewicz;

11:30am+ Polikarp Bystrzycki-25rocz.,Helena i Mieczyslaw Feledzinski-rodz.Bystrzyckich

Tue. Jan.02– 7pm–o blog. Boze dla Zofii Gebskiej-sekcja pan przy SPK.

Wed. Jan.03 – 12 (noon)+Halina Karman–Jozef Szczepaniak

Thu. Jan.04 - 9:30am – o blog.Boze w nowym roku-grupa rozancowa

Fr. Jan.05– 12:00 (noon)+Mike Ruzanski-Jozef Szczepanski

Sat. Jan.06 – 5pm+Bohdan Karman –od corek: Sally i Monica.

Ogloszenia: Sunday, December 24- no Mass at 5pm at St.Mary`s Church. Christmas Mass- Eve -St.Casimir at 8:00pm. St.Mary`s at 10:00pm. The Nativity of the Lord-December 25- St.Casimir the Holy Mass at 10:00am and St.Mary`s at 11:30am.No Mass at 5pm. December 26 -Mass at St.Casimir-12:00(at noon)and St.Mary`s at 7pm. New Year's Masses - Holy Day of Obligation:St.Casimir at 10:00am;St.Mary`s 11:30am.No Mass at 5pm.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Kontemplujac tajemnice Bozego Narodzenia, "Spojrzmy na Maryje i pozwolmy, aby Ona na nas spogladala, abysmy nauczyli sie byc bardziej pokornymi, a takze odwazniejszymi w pojsciu za Slowem Bozym, aby przyjac serdeczne objecia Jej Syna Jezusa; objecia, ktore daja nam zycie, nadzieje i pokoj.". Niech Dobry Bog blogoslawi na nowe dni 2018 roku

Fr.Krystian

Biuletyn - November 26 - December 16, 2017

34 Sunday- Our Lord Jesus Christ, King of the Universe- Nov.26

Sund. Nov.26 – 10am - O laske zdrowia i Boze blog. Dla Antoniny Szematowicz – Rodzina

11:30am - + Stanislaw Radziszewski- syn z rodzina;+z rodz.Czaczkowskich i Roszkowskich- Janina Czaczkowska z rodzina.

5pm + Witold Obodynski–zona

Tue. Nov.28 – 7pm +Wincenty Pocion – zona z rodzina

Wed. Nov.29 –12:00(noon) O blog.Bozena dalsze lata zycia dla Bronislawy Dlugosz z okazji 80- tych urodzin - maz

Thu. Nov.30 – 9:30am + Czeslaw Nowak–zona z rodzina

Fr. Dec.01 –12:00(noon) +Loc Tran-zona

Sat. Dec.02 – 5pm +Maria Meder –corka z rodzina

First Sunday of Advent, December 03

Sund.Dec.03 – 10am +Zygmunt i Maria Sterniczuk –corka Teresa z rodz.

11:30am – + Teodozja Flasza - Rodzina

5pm – o zdrowie dla siostry Danuty Pieniazek-siostra z rodzina

Tue.Dec.05 - 7pm For Parishioners

Wed. Dec.06 – 12:00 (noon) +Irena I Victor Kosciukiewicz – Jolanta

Thu.Dec.07 – 9:30am – w intencji wolontariuszy pracujacych w kuchni i kosciele parafialnym – od grupy rozancowej

Fr. Dec.08 – 12; 00(noon) – + Jozef Sliwinski – Linh Tran

Sat.Dec.09 – 5pm – w int. Katarzyny

Second Sunday of Advent, December 10

Sund. Dec.10 – 10am + Kazimiera Kapuscinski – K.E.Borowiec, siostra Anne Sartor

11;30am – +Jozef Fedor –zona z rodzina

5pm – For Parishioners

Tue. Dec.12 – 7pm – w int. Agnieszki

Wed. Dec.13 – 12 (noon) –za Parafian

Thu. Dec.14 - 9:30am – o poprawe meza Alfreda-zona

Fr. Dec.15 – 12:00 (noon) For Parishioners

Sat.Dec.16 – 5pm – for son – Maria Pater

Ogloszenia: Confession before Christmas - December 11 (Monday): St. Casimir at 6pm. St. Mary’s Church at 7pm. And City Advent Penitential Services - Nord Ward: Our Lady of Loretto Church - Monday, December 11 at 7pm and South Ward: St. Casimir Church, Thursday, December 14, 2017 at 7pm.

Christmas Dinner oraz koledy - Sunday 10 December 2017 at 1pm - St.Mary`s Church, 95 N. Algoma Str. Tickets $20; children $10. Phone (tickets) 344-55-30. Przygotuj paczke dla dziecka, aby mogl wreczyc ja sw.Mikolaj.

Confession-Okazja do spowiedzi swietej kazdego dnia przed msza swieta.Every day before the Holy Mass. The Book of Genesis 4.7 says: “sin lies in wait at the door: its urge is for you, yet you can rule over it.”

Kolekta\Collection:2 List do Koryntian 9.7- “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

St. Casimir Nov.05 -$1.035.00; Nov.12-$ 767.00; Bishop`s Camp. $ 3.480.00-43%; St. Mary`s-Nov.05-$1.008.00; Nov.12-$ 985.00; Bishop`s Camp. $ 2.700.00-38%; Thank you for your Generosity.

POLISH CHURCHES

IN THUNDER BAY

MASS AT ST. MARY’S

* SUNDAY:

- 11:30 am (Polish)

- 5:00 pm (English)

* WEEKDAY:

- Tuesday - 7:00 pm

- Thursday - 9:30 am

MASS AT ST. CASIMIR

* SATURDAY:

- 5:00 pm (English)

* SUNDAY:

- 10:00 am (Polish)

(May 1st - Sept. 30th):
* Wednesday & Friday- 7:00 pm

(October 1st - April 30th):
* Wednesday.& Friday - 12:00 noon


ST. MARY & ST. CASIMIR

CONFESSION:

Saturday - 30 min prior to the mass
Sunday - 30 min. prior to the mass
First Friday - 30 min prior to the mass
any other time by request.

CONFESSION:

Sunday -11:00 - 11:20 am
Sunday 4:30 - 4:50 pm
First Thursday - 9:00 - 9:20 am
any other time by request.

OTHER WORSHIP AT ST. MARY

Rosary or Divine Chaplet - every Sunday at 11 am except Lent

Marian Worship - “Majowe” - all Tuesdays of May at 6:30 pm

October Rosary - all Tuesdays of October at 6:30 pm

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 11 am

Stations of the Cross - all Tuesdays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Tuesday of the month at 6:30 pm, except May, July & August

Holy Hour - 1st Thursday of the month at 9:50 am

Prayers for All Souls - in November following the weekday masses

Easter Food Baskets Blessing - Holy Saturday

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass. October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May.(June 1st - September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st) following the mass.

Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter - Holy Saturday

Attention!Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm. Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

Katechizm Kosciola Katolickiego: 36 "Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy".Bez tej zdolności człowiek nie mógłby przyjąć Objawienia Bożego. Człowiek posiada tę zdolność, ponieważ jest stworzony "na obraz Boży".37 W konkretnych warunkach historycznych, w jakich się znajduje, człowiek napotyka jednak wiele trudności w poznaniu Boga za pomocą samego światła rozumu:Umysł ludzki zasadniczo mógłby o własnych siłach dojść do prawdziwego i pewnego poznania tak jedynego osobowego Boga, który przez swoją Opatrzność czuwa nad światem i nim rządzi, jak i prawa naturalnego, które Stwórca wypisał w naszych duszach. Skuteczne i owocne wykorzystanie za pomocą rozumu tych wrodzonych zdolności natrafia jednak w praktyce na liczne przeszkody. Prawdy dotyczące Boga oraz relacji między Bogiem i ludźmi przekraczają w sposób absolutny porządek rzeczy podpadających pod zmysły i gdy powinny one wyrazić się w czynach i kształtować życie, wymagają od człowieka poświęcenia i wyrzeczenia się siebie. Rozum ludzki natomiast w poszukiwaniu takich prawd napotyka trudności wynikające z wpływu zmysłów i wyobraźni oraz ze złych skłonności spowodowanych przez grzech pierworodny. Sprawia to, że w tych dziedzinach ludzie łatwo sugerują się błędem lub przynajmniej niepewnością w tym, czego nie chcą uznać za prawdę.

38 Z tego powodu człowiek potrzebuje światła Objawienia Bożego nie tylko wtedy, gdy chodzi o to, co przekracza możliwości jego zrozumienia, lecz także, "by nawet prawdy religijne i moralne, które same przez się nie są niedostępne rozumowi, w obecnym stanie rodzaju ludzkiego mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy, z zupełną pewnością i bez domieszki błędu"

Show more posts