Recent Bulletins

Biuletyn - November 26 - December 16, 2017

34 Sunday- Our Lord Jesus Christ, King of the Universe- Nov.26

Sund. Nov.26 – 10am - O laske zdrowia i Boze blog. Dla Antoniny Szematowicz – Rodzina

11:30am - + Stanislaw Radziszewski- syn z rodzina;+z rodz.Czaczkowskich i Roszkowskich- Janina Czaczkowska z rodzina.

5pm + Witold Obodynski–zona

Tue. Nov.28 – 7pm +Wincenty Pocion – zona z rodzina

Wed. Nov.29 –12:00(noon) O blog.Bozena dalsze lata zycia dla Bronislawy Dlugosz z okazji 80- tych urodzin - maz

Thu. Nov.30 – 9:30am + Czeslaw Nowak–zona z rodzina

Fr. Dec.01 –12:00(noon) +Loc Tran-zona

Sat. Dec.02 – 5pm +Maria Meder –corka z rodzina

First Sunday of Advent, December 03

Sund.Dec.03 – 10am +Zygmunt i Maria Sterniczuk –corka Teresa z rodz.

11:30am – + Teodozja Flasza - Rodzina

5pm – o zdrowie dla siostry Danuty Pieniazek-siostra z rodzina

Tue.Dec.05 - 7pm For Parishioners

Wed. Dec.06 – 12:00 (noon) +Irena I Victor Kosciukiewicz – Jolanta

Thu.Dec.07 – 9:30am – w intencji wolontariuszy pracujacych w kuchni i kosciele parafialnym – od grupy rozancowej

Fr. Dec.08 – 12; 00(noon) – + Jozef Sliwinski – Linh Tran

Sat.Dec.09 – 5pm – w int. Katarzyny

Second Sunday of Advent, December 10

Sund. Dec.10 – 10am + Kazimiera Kapuscinski – K.E.Borowiec, siostra Anne Sartor

11;30am – +Jozef Fedor –zona z rodzina

5pm – For Parishioners

Tue. Dec.12 – 7pm – w int. Agnieszki

Wed. Dec.13 – 12 (noon) –za Parafian

Thu. Dec.14 - 9:30am – o poprawe meza Alfreda-zona

Fr. Dec.15 – 12:00 (noon) For Parishioners

Sat.Dec.16 – 5pm – for son – Maria Pater

Ogloszenia: Confession before Christmas - December 11 (Monday): St. Casimir at 6pm. St. Mary’s Church at 7pm. And City Advent Penitential Services - Nord Ward: Our Lady of Loretto Church - Monday, December 11 at 7pm and South Ward: St. Casimir Church, Thursday, December 14, 2017 at 7pm.

Christmas Dinner oraz koledy - Sunday 10 December 2017 at 1pm - St.Mary`s Church, 95 N. Algoma Str. Tickets $20; children $10. Phone (tickets) 344-55-30. Przygotuj paczke dla dziecka, aby mogl wreczyc ja sw.Mikolaj.

Confession-Okazja do spowiedzi swietej kazdego dnia przed msza swieta.Every day before the Holy Mass. The Book of Genesis 4.7 says: “sin lies in wait at the door: its urge is for you, yet you can rule over it.”

Kolekta\Collection:2 List do Koryntian 9.7- “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

St. Casimir Nov.05 -$1.035.00; Nov.12-$ 767.00; Bishop`s Camp. $ 3.480.00-43%; St. Mary`s-Nov.05-$1.008.00; Nov.12-$ 985.00; Bishop`s Camp. $ 2.700.00-38%; Thank you for your Generosity.

POLISH CHURCHES

IN THUNDER BAY

MASS AT ST. MARY’S

* SUNDAY:

- 11:30 am (Polish)

- 5:00 pm (English)

* WEEKDAY:

- Tuesday - 7:00 pm

- Thursday - 9:30 am

MASS AT ST. CASIMIR

* SATURDAY:

- 5:00 pm (English)

* SUNDAY:

- 10:00 am (Polish)

(May 1st - Sept. 30th):
* Wednesday & Friday- 7:00 pm

(October 1st - April 30th):
* Wednesday.& Friday - 12:00 noon


ST. MARY & ST. CASIMIR

CONFESSION:

Saturday - 30 min prior to the mass
Sunday - 30 min. prior to the mass
First Friday - 30 min prior to the mass
any other time by request.

CONFESSION:

Sunday -11:00 - 11:20 am
Sunday 4:30 - 4:50 pm
First Thursday - 9:00 - 9:20 am
any other time by request.

OTHER WORSHIP AT ST. MARY

Rosary or Divine Chaplet - every Sunday at 11 am except Lent

Marian Worship - “Majowe” - all Tuesdays of May at 6:30 pm

October Rosary - all Tuesdays of October at 6:30 pm

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 11 am

Stations of the Cross - all Tuesdays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Tuesday of the month at 6:30 pm, except May, July & August

Holy Hour - 1st Thursday of the month at 9:50 am

Prayers for All Souls - in November following the weekday masses

Easter Food Baskets Blessing - Holy Saturday

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass. October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May.(June 1st - September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st) following the mass.

Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter - Holy Saturday

Attention!Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm. Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

Katechizm Kosciola Katolickiego: 36 "Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy".Bez tej zdolności człowiek nie mógłby przyjąć Objawienia Bożego. Człowiek posiada tę zdolność, ponieważ jest stworzony "na obraz Boży".37 W konkretnych warunkach historycznych, w jakich się znajduje, człowiek napotyka jednak wiele trudności w poznaniu Boga za pomocą samego światła rozumu:Umysł ludzki zasadniczo mógłby o własnych siłach dojść do prawdziwego i pewnego poznania tak jedynego osobowego Boga, który przez swoją Opatrzność czuwa nad światem i nim rządzi, jak i prawa naturalnego, które Stwórca wypisał w naszych duszach. Skuteczne i owocne wykorzystanie za pomocą rozumu tych wrodzonych zdolności natrafia jednak w praktyce na liczne przeszkody. Prawdy dotyczące Boga oraz relacji między Bogiem i ludźmi przekraczają w sposób absolutny porządek rzeczy podpadających pod zmysły i gdy powinny one wyrazić się w czynach i kształtować życie, wymagają od człowieka poświęcenia i wyrzeczenia się siebie. Rozum ludzki natomiast w poszukiwaniu takich prawd napotyka trudności wynikające z wpływu zmysłów i wyobraźni oraz ze złych skłonności spowodowanych przez grzech pierworodny. Sprawia to, że w tych dziedzinach ludzie łatwo sugerują się błędem lub przynajmniej niepewnością w tym, czego nie chcą uznać za prawdę.

38 Z tego powodu człowiek potrzebuje światła Objawienia Bożego nie tylko wtedy, gdy chodzi o to, co przekracza możliwości jego zrozumienia, lecz także, "by nawet prawdy religijne i moralne, które same przez się nie są niedostępne rozumowi, w obecnym stanie rodzaju ludzkiego mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy, z zupełną pewnością i bez domieszki błędu"