Recent Bulletins

Biuletyn - January 07, 2018 - 27, 2018

The Epiphany of the Lord, January 2018

Sund. Jan.07 – 10am +Marianna i Jozef Cebula –rodz.Jaworskich

11:30am - + Mieczyslaw Czaczkowski-Jadwiga z rodzina

5pm – + Piotr Frankow- od choru

Tue. Jan.09 – 7pm – for Parishioners

Wed.Jan.10 –12:00(noon) – + Stanislaw Rzeszut – Bronislawa i Henryk Dlugosz

Thu. Jan.11 –9:30am – for Parishioners

Fr. Jan.12 –12:00(noon)-+ Maria Meder- rodz.Dzialakiewicz

Sat. Jan.13 – 5pm +Stanislawa,Jozef, Zofia i Wladyslaw Michalczyk-W.J.

2nd Sunday in Ordinary Time, January 14

Sund. Jan.14 – 10am +Wladyslaw Ochnicki –syn z rodz.

11:30am+Feliks i Zofia Kokocinski, Wojciech i Marianna Naskrecki- corka

5pm - + Peter Frankow – Frank & Sandra Pasko.

Tue. Jan.16 – 7pm + Krystyna, Osfald I Phillip - Lusia

Wed. Jan.17 – 12:00 (noon) – for Parishioners

Thu.Jan.18 – 9:30am – + Zdzislawa Mankiewicz – 3 rocz.- Wanda Jagnyziak

Fr. Jan.19 – 12;00(noon) + Stanislaw Rzeszut –Janina Gumkowska

Sat.Jan.20 – 5pm+ Stanislaw Rzeszut- Anna

3rd Sunday in Ordinary Time – January 21, 2018

Sund. Jan.21 – 10am+ Danuta Wronowski – maz

11;30am + Piotr Frankow – sekcja Pan przy SPK

5pm – + Peter Frankow – Frank & Sandra Pasko.

Tue. Jan.23– 7pm– for Parishioners

Wed. Jan.24 – 12 (noon) + Stanislaw Rzeszut –Janina Gumkowska

Thu. Jan.25 - 9:30am – for Parishioners

Fr. Jan.26– 12:00 (noon)+Stanislaw Rzeszut – B.H.Dlugosz

Sat.Jan.27 – 5pm – for Parishioners

Ogloszenia: As part of their “Building the Domestic Church” program, the Knights of Columbus will be bringing the Holy Family Icon and one hour prayer service to many parishes in Thunder Bay. St. Casimir-January 20,18.St.Mary`s Church-January 21, 2018.

Confession-Okazja do spowiedzi swietej kazdego dnia przed msza swieta. Every day before the Holy Mass. The Book of Genesis 4.7 says: “sin lies in wait at the door: its urge is for you, yet you can rule over it.”

Kolekta\Collection:2 List do Koryntian 9.7- “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

St. Casimir: Dec.24 -$1.142; Dec.25-$1.420; Dec.31-$532; Christmas coll. $40; Jan. 01-$480.; St. Mary`s-Dec.24-$1.110; Dec.25 & Christmas coll.-$1.763; Dec.31-$1.040; Jan.01-$680. Thank you for your Generosity.

POLISH CHURCHES

IN THUNDER BAY

MASS AT ST. CASIMIR

* SATURDAY:

- 5:00 pm (English)

* SUNDAY:

- 10:00 am (Polish)

(May 1st - Sept. 30th):
* Wednesday & Friday- 7:00 pm

(October 1st - April 30th):
* Wednesday. & Friday - 12:00 noon


MASS AT ST. MARY’S

* SUNDAY:

- 11:30 am (Polish)

- 5:00 pm (English)

* WEEKDAY:

- Tuesday - 7:00 pm

- Thursday - 9:30 am

ST. MARY & ST. CASIMIR

CONFESSION:

Saturday - 30 min prior to the mass
Sunday - 30 min. prior to the mass
First Friday - 30 min prior to the mass
any other time by request.

CONFESSION:

Sunday -11:00 - 11:20 am
Sunday 4:30 - 4:50 pm
First Thursday - 9:00 - 9:20 am
any other time by request.

OTHER WORSHIP AT ST. MARY

Rosary or Divine Chaplet - every Sunday at 11 am except Lent

Marian Worship - “Majowe” - all Tuesdays of May at 6:30 pm

October Rosary - all Tuesdays of October at 6:30 pm

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 11 am

Stations of the Cross - all Tuesdays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Tuesday of the month at 6:30 pm, except May, July & August

Holy Hour - 1st Thursday of the month at 9:50 am

Prayers for All Souls - in November following the weekday masses

Easter Food Baskets Blessing - Holy Saturday

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass

October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May.(June 1st - September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st) following the mass.

Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter - Holy Saturday

Attention!Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm. Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass

October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May. (June 1st -September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st) following the mass.

Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter - Holy Saturday

Attention!Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm.Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

Katechizm Kosciola Katolickiego: 50 Za pomocą rozumu naturalnego człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł. Istnieje jednak inny porządek poznania, do którego człowiek nie może dojść o własnych siłach; jest to porządek Objawienia Bożego.

Na mocy swego całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi. Czyni to, objawiając swoją tajemnicę, swój zamysł życzliwości, który odwiecznie przygotował w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Objawia w pełni swój zamysł, posyłając swego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego. "Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ukazać tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury.

Bóg, który zamieszkuje"światłość niedostępną"(1Tm.6,16),pragnie udzielać swojego Boskiego życia ludziom stworzonym w sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym Synu uczynić ich przybranymi synami.

Objawiając siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do poznawania Go i miłowania ponad to wszystko, do czego byliby zdolni sami z siebie. Boski zamysł Objawienia spełnia się równocześnie "przez czyny i słowa wewnętrznie ze sobą połączone oraz wyjaśniające się wzajemnie. Plan ten jest związany ze szczególną "pedagogią Bożą".

Baptism of the Lord.

On Monday (January 08, 2018) the Church celebrates the Solemnity of the Baptism of Our Lord. This brings to an end the season of Christmas. The Church recalls Our Lord's second manifestation or epiphany which occurred on the occasion of His baptism in the Jordan. Jesus descended into the River to sanctify its waters and to give them the power to beget sons of God. The event takes on the importance of a second creation in which the entire Trinity intervenes.

In the Eastern Church this feast is called Theophany because at the baptism of Christ in the River Jordan God appeared in three persons. The baptism of John was a sort of sacramental preparatory for the Baptism of Christ. It moved men to sentiments of repentance and induced them to confess their sins. Christ did not need the baptism of John. Although He appeared in the "substance of our flesh" and was recognized "outwardly like unto ourselves," He was absolutely sinless and impeccable. He conferred upon the water the power of the true Baptism which would remove all the sins of the world: "Behold the Lamb of God, behold Him Who takes away the sin of the world."

Many of the incidents which accompanied Christ's baptism are symbolical of what happened at our Baptism. At Christ's baptism the Holy Spirit descended upon Him; at our Baptism the Trinity took its abode in our soul. At His baptism Christ was proclaimed the "Beloved Son" of the Father; at our Baptism we become the adopted sons of God. At Christ's baptism the heavens were opened; at our Baptism heaven was opened to us. At His baptism Jesus prayed; after our Baptism we must pray to avoid actual sin.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan.Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

Historia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował O. Paul Couturier.

Hasło tygodnia na rok 2018:” Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Wyjścia 15,1–21. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1: Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej
  • Dzień 2: Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat
  • Dzień 3: Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego
  • Dzień 4: Nadzieja i uzdrowienie
  • Dzień 5: Słuchaj krzyku mojego ludu z dalekiej ziemi!
  • Dzień 6: Zważajmy na dobro bliźnich
  • Dzień 7: Budowanie rodziny w domu i w Kościele
  • Dzień 8: Zgromadzi rozproszonych (…) z czterech stron świata