Recent Bulletins

Biuletyn-January 28 do February 11, 2018

4th Sunday in Ordinary Time, January 28

Sund. Jan.28 – 10am +czlonkinie Kola Polek i wszystkich rodakow z Thunder Bay –Czlonkinie Kola Polek przy grupie #19

11:30am - +Piotr Frankow –Maria Banska z rodzina

5pm – Dziekczynna za modlacych sie o zycie i zdrowie dla Mateusza Mason – rodzina Mason

Tue. Jan.30 – 7pm –za chore czlonkinie Kola Polek z grupy #19

Wed.Jan.31 –12:00(noon) – + Stanislaw Rzeszut – siostra z rodzina

Thu. Feb.01 –9:30am –za zmarlych kaplanow, ktorzy pracowali w obu parafiach-grupa rozancowa

Fr. Feb.02 –12:00(noon)-o blog. Boze dla Kola Polek

Sat. Feb.03 – 5pm + Zofia Michalak –Jadwiga Orlowska.

5th Sunday in Ordinary Time, February 04

Sund. Feb.04 – 10am + Zbigniew Pielich – rodz.Jaworskich

11:30am+Edward Rodowicz- corka z rodz.; 5pm – for Parishioners.

Tue. Feb. 06 – 7pm + Stanislaw Luszczak - siostra

Wed. Feb.07 – 12:00 (noon) – +Stanislaw Rzeszut-siostra z rodz.

Thu.Feb.08 – 9:30am + Piotr Frankow– Anna i Jozef Grabowy; Fr. Feb.09 – 12;00(noon) + Paul Esquirel –rodzina Marcinkowskich ; Sat.Feb.10 – 5pm+ Van i Maria Rozdeba- corka Zofia Barch

6th Sunday in Ordinary Time – February 11

Sund. Feb.11 – 10am+ Jadwiga w XVI r. –H.Stasiewicz

11;30am + Stanislaw Lupinski –zona z dziecmi;Teodozja i Wladyslaw Flasza – corka z rodz.

5pm – + Peter Frankow – John &Lindsay Janiec & family

Tue. Feb.13– 7pm– +z rodziny Luszczak-Irena Strapac

Wed. Feb.14 – 12 (noon) + Kazimiera Kapuscinska–B.Marcinkowska

Thu. Feb.15 - 9:30am –+Maria Masnica

Fr. Feb.16– 12:00 (noon)+Paul Esquirel – rodz. Marcinkowskich

Sat.Feb.17 – 5pm –+Josip Cernjul - family

Ogloszenia: The Presentation of the Lord: St. Mary’s-Th.(01.Feb) at 9:30.St.Casimir-Fr.(02Feb).Bring the candles with yourself, please.Feb.03-St.Blaise-the blessing of throats at St.Casimir on Sat.(5pm)after Mass. In 1997, Saint John Paul II instituted a World Day of prayer for Consecrated Life. This celebration is attached to the Feast of the Presentation of the Lord on February 2. The day on which candles are blessed symbolizing Christ who is the light of the world.

Confession-Okazja do spowiedzi swietej kazdego dnia przed msza swieta. Every day before the Holy Mass. The Book of Genesis 4.7 says: “sin lies in wait at the door: its urge is for you, yet you can rule over it.”

Kolekta\Collection:2 List do Koryntian 9.7- “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

St. Casimir: Jan.7 -$717; Jan.14-$650; Heat-$120; Init.coll.$152; St. Mary`s-Jan.7-$721;Jan.14.-$698;Init. coll. -$115. Thank you for your Generosity.

POLISH CHURCHES

IN THUNDER BAY

MASS AT ST. CASIMIR

* SATURDAY:

- 5:00 pm (English)

* SUNDAY:

- 10:00 am (Polish)

(May 1st - Sept. 30th):
* Wednesday & Friday- 7:00 pm

(October 1st - April 30th):
* Wednesday. & Friday - 12:00 noon


MASS AT ST. MARY’S

* SUNDAY:

- 11:30 am (Polish)

- 5:00 pm (English)

* WEEKDAY:

- Tuesday - 7:00 pm

- Thursday - 9:30 am

ST. MARY & ST. CASIMIR

CONFESSION:

Saturday - 30 min prior to the mass
Sunday - 30 min. prior to the mass
First Friday - 30 min prior to the mass
any other time by request.

CONFESSION:

Sunday -11:00 - 11:20 am
Sunday 4:30 - 4:50 pm
First Thursday - 9:00 - 9:20 am
any other time by request.

OTHER WORSHIP AT ST. MARY

Rosary or Divine Chaplet - every Sunday at 11 am except Lent

Marian Worship - “Majowe” - all Tuesdays of May at 6:30 pm

October Rosary - all Tuesdays of October at 6:30 pm

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 11 am

Stations of the Cross - all Tuesdays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Tuesday of the month at 6:30 pm,

except May, July & August

Holy Hour - 1st Thursday of the month at 9:50 am

Prayers for All Souls - in November following the weekday masses

Easter Food Baskets Blessing - Holy Saturday

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass

October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May.(June 1st - September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and

(October 1st - April 31st) following the mass.

Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter - Holy

Attention!Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm. Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass

October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May. (June 1st -September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and

(October 1st - April 31st) following the mass.

Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter - Holy

Attention!Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm.Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

Katechizm Kosciola Katolickiego: 54 "Bóg, który przez Słowo wszystko stwarza i zachowuje, daje ludziom w rzeczach stworzonych wieczne świadectwo o sobie. Zamierzając zaś otworzyć drogę zbawienia wiecznego, objawił ponadto siebie samego pierwszym rodzicom na początku . Wezwał ich do wewnętrznej komunii z sobą, przyoblekając ich blaskiem łaski i sprawiedliwości. Objawienie to nie zostało przerwane przez grzech naszych pierwszych rodziców. Rzeczywiście, Bóg "po ich upadku wzbudził w nich nadzieję zbawienia przez obietnicę odkupienia; i bez przerwy troszczył się o rodzaj ludzki, by wszystkim, którzy przez wytrwanie w dobrym szukają zbawienia, dać żywot wieczny.Gdy przez grzech została rozbita jedność rodzaju ludzkiego, Bóg dąży najpierw do ocalenia ludzkości, ratując jej poszczególne części. Przymierze z Noem po potopie wyraża zasadę ekonomii Bożej wobec "narodów", czyli ludzi zgromadzonych "według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów" (Rdz 10, 5) .Ten zarazem kosmiczny, społeczny i religijny porządek wielości narodów , ma na celu ograniczenie pychy upadłej ludzkości, która - jednomyślna w swej przewrotności - o własnych siłach chciała dojść do swojej jedności, budując wieżę Babel. Jednak z powodu grzechu politeizm oraz bałwochwalstwo narodu i jego przywódcy nieustannie zagrażają pogańską przewrotnością tej tymczasowej ekonomii.

Feb 3 – The Veneration of St. Blaise (d. c. 316)

Saint Blaise is best known as the patron saint of people with sore throats. On this day in many places people gather in churches for the blessing of throats.

The ritual of the blessing of throats
in many places on 3rd February – his feast day – people gather in churches for the blessing of throats. The blessing is a sign of the people’s faith in God’s protection and love for the sick.

Using two crossed and unlighted candles, the priest touches the throat of each person, saying: Through the intercession of Saint Blaise, bishop and martyr, may God deliver you from all ailments of the throat and from every other evil: + In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.

Usually the blessing takes place during Mass. It follows the homily and the prayer of the faithful. If done outside of Mass, a brief celebration of the word of God with the scripture readings suggested in the Lectionary is recommended before the blessing is given.

Who was St. Blaise?
Saint Blaise was a bishop at Sebaste (now the city of Sivas in central Turkey, in what was then the Roman province of Armenia-Cappadocia). During a persecution – probably ordered by Constantine’s ally and co-emperor Licinius – he was martyred in 316 AD. This much at least seems to be historical fact, according to the New Roman Martyrology 2004.

Stories about him in the martyrology accounts
In the Middle Ages Blaise became one of the most widely venerated saints in the Western Church

ven though he was from the East. Different accounts of his life and stories about him appear in the 9th century martyrologies and these give us a clue to the source of his popularity.

The most significant detail tells that when Blaise had been captured and was on his way to prison, a boy was brought to him in danger of choking from a fishbone stuck in his throat. Blaise prayed over him and he was cured. Perhaps to fill out his healing credentials, it is also reported that before he was chosen as bishop, Blaise had practised as a physician.

Another detail recounts that when the persecution began; Blaise withdrew from the city of Sebaste and lived in a cave in the wilderness where he befriended the birds and wild animals. He cared for them and they watched out for him. So we needn’t be surprised that he becomes a forerunner of St. Francis as patron of all kinds of animals.

It is also reported that when he was arrested on orders of the local governor Agricolaus and again on his way to prison, a woman whose pig had been carried off by a wolf begged him to help her. He promised with a smile that her request would be granted. Shortly afterwards the wolf appeared at the woman’s door depositing the pig at her feet.

And finally about the manner of his death – it is told that he was first beaten, and then put on the stone table used for combing out wool and flayed with the prickly metal combs that remove tiny stones from the wool. Finally he was put to death and beheaded.

Zwyczaje w dzien sw. Blazeja w Polsce.

W dzień św. Błażeja święcono w kościele jabłka używane później jako lekarstwo. W niektórych parafiach organiści roznosili je po domach w zamian za drobne datki. Święcono także małe świeczki, zwane błażejkami, które po przystawieniu do gardła miały koić ból.

Podczas nabożeństwa ksiądz święcił, podawał do ucałowania i podkładał pod brodę dwie związane na krzyż świece, których końce były połączone woskową pętlą. Odmawiana była przy tym modlitwa za wstawiennictwem świętego Błażeja niech cię Pan ustrzeże przed chorobami gardła i wszelkim złem. Obrzęd ten był znany w Polsce już w XVI w.Długo żywa była wiara w to, że okadzenie ich dymem chorego gardła, uczynienie znaku krzyża i dotknięcie – uzdrawia. Najlepiej było zjeść jabłko, a z zewnątrz pocierać gardło błażejką. Do tego dołączyć żarliwą modlitwę.

Przysłowia

Jak śnieg na świętego Błażeja, pogodna będzie Wielka Niedziela
Deszcze na świętego Błażeja, słaba wiosny nadzieja