Recent Bulletins

Biuletyn-February18-March 04, 2018

POLISH CHURCHES

IN THUNDER BAY

ST. MARY & ST. CASIMIR

MASS AT ST. MARY’S

* SUNDAY:

- 11:30 am (Polish)
- 5:00 pm (English)

* WEEKDAY:

- Tuesday - 7:00 pm
- Thursday - 9:30 am

MASS AT ST. CASIMIR

* SATURDAY:

- 5:00 pm (English)

* SUNDAY:

- 10:00 am (Polish)

(May 1st - Sept. 30th):
* Wednesday & Friday- 7:00 pm

(October 1st - April 30th):
* Wednesday.& Friday - 12:00 noon


CONFESSION:

Sunday -11:00 - 11:20 am
Sunday 4:30 - 4:50 pm
First Thursday - 9:00 - 9:20 am
any other time by request.

CONFESSION:

Saturday - 30 min prior to the mass
Sunday - 30 min. prior to the mass
First Friday - 30 min prior to the mass
any other time by request.

OTHER WORSHIP AT ST. MARY

Rosary or Divine Chaplet - every Sunday at 11 am except Lent

Marian Worship - “Majowe” - all Tuesdays of May at 6:30 pm

October Rosary - all Tuesdays of October at 6:30 pm

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 11 am

Stations of the Cross - all Tuesdays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Tuesday of the month at 6:30 pm, except May, July & August

Holy Hour - 1st Thursday of the month at 9:50 am

Prayers for All Souls - in November following the weekday masses

Easter Food Baskets Blessing - Holy Saturday


Contact: ph.344-10-66 or 623-39-16; kitchen (pierogi-on Friday)-344-14-81

Email: http://www.directorydotb.ca/queenpoland or http://www.directorydotb.ca/casimir

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass

October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st following the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May. (June 1st -September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31st) following the mass. Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter – Holy Saturday

Attention! Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm.

Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

KATECHIZM KOSCIOLA KATOLICKIEGO: 58 Przymierze z Noem pozostaje w mocy, dopóki trwa czas narodów , aż do powszechnego głoszenia Ewangelii. Biblia sławi niektóre wielkie postacie należące do "narodów": "sprawiedliwego Abla", króla i kapłana Melchizedeka , będącego figurą Chrystusa , oraz sprawiedliwych "Noego, Daniela i Hioba" (Ez 14, 14). Pismo święte pokazuje w ten sposób, jakie wyżyny świętości mogą osiągnąć ci, którzy żyją według przymierza zawartego z Noem w oczekiwaniu, aby Chrystus "rozproszone dzieci Boże zgromadził w jedno" (J 11, 52).

Bóg wybiera Abrahama

Aby zgromadzić w jedno rozproszoną ludzkość, Bóg wybiera Abrama, wzywając go do wyjścia "z ziemi rodzinnej i z domu... ojca" (Rdz 12, 1), aby uczynić go Abrahamem, to znaczy "ojcem mnóstwa narodów" (Rdz 17, 5): "W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi"(Rdz.12,3 LXX) .

Lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem obietnicy danej patriarchom, ludem wybranym, wezwanym, by pewnego dnia przygotować zgromadzenie wszystkich dzieci Bożych w jedności Kościoła. Ten lud będzie korzeniem, na którym zostaną zaszczepieni poganie stający się wierzącymi.

61 Patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła.

Confession-Okazja do spowiedzi swietej kazdego dnia przed msza swieta. Every day before the Holy Mass.

The Book of Genesis 4.7 says: “sin lies in wait at the door: its urge is for you, yet you can rule over it.”

Kolekta\Collection:2 List do Koryntian 9.7- “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

St. Casimir: Feb.4 -$889.00; Heat-$185.00; Feb.11-$755.00; Heat-$35.00; Candles -$242.35;

St. Mary`s: Feb.4-$817.85; Feb.11-$732.00; Thank you for your Generosity.

„God provides the wind, but you must raise the sails.” – St. Augustine.

Ogloszenia: LENT- the season in which we prepare joyfully for the mystery of Easter with minds and hearts renewed. Our Lenten observances: fasting, prayer and almsgiving during the 40 days of Lent help us to refocus our attention on God, to restore our relationship with God during the Sacrament of Reconciliation, and to recommit our lives to God. The Season of Lent begins on Ash Wednesday and concludes before the evening mass of the Lord’s Supper on Holy Thursday.

ASH WEDNESDAY - February 14 - the beginning of the Season of Lent and the season of preparation for Easter. The ashes that touch our heads remind us that we have entered a new time, a sacred time, a time of rebirth. Lent is an extended time for us to reawaken to life. Ash Wednesday and Good Friday are the two days that fast and abstinence from meat prevail and no alcohol.

LENTEN DEVOTIONS: STATIONS OF THE CROSS: in our Church (St. Casimir every Friday at 11:30 a.m. in Polish; St. Mary every Tuesday at 6:30 p.m. in Polish GORZKIE ZALE (Lenten Lamentations) :St. Casimir- Sunday at 9:30 a.m. and St. Mary-Sunday at 11:00a.m.

Fast and abstinence- A person who is to receive the Most Holy Eucharist is to abstain for at least one hour before Holy Communion from any food and drink, except for only water and medicine. The elderly, the infirm, and those who care for them can receive the Most Holy Eucharist even if they have eaten something within the preceding hour (a 15 minute fast is asked for in” Immense Caritatis” 1973 from the Congregation for the Discipline of the Sacraments).

Chewing gum is NEVER appropriate in a Church. Catholics especially who will be receiving communion should never chew gum prior to Mass or even during Mass for they would violate the Eucharist Fast and therefore would not be able to receive communion.

In memory of Christ who died on a Friday, every Friday of the year is to be seen and lived as an occasion for special penance in union with Christ (unless a solemnity should fall on a Friday). The obligation to do penance every Friday remains an essential part of our Christian life. The Church asks Catholics from the age of 14 onwards to abstain from meat on Fridays.

Ash Wednesday and Good Friday are distinct moments in the life of a Christian to join in Christ’s suffering and death. On these two days, both fasting and abstinence must be observed.
Fasting means eating considerably less than the normal amount. In practice, this could mean eating three small meals with no food in between during the course of the day or one regular meal and a small meal (no food in between) during the day and no alcohol as well.

Swiety Kazimierz- z dniem 02 marca br. Msze swiete w ciagu tygodnia beda odprawiane o godz.19.00 czyli o 7pm, a nabozenstwa przewidziane w tym czasie beda sie rozpoczynaly o 18:30 czyli 6:30pm.

ODPUST ku czci swietego Kazimierza w niedziele 4-tego marca. Msza sw. o godz. 13:00, a po Mszy sw. spotkanie w Sali parafialnej przy biesiadnym stole kaziukowym.

W niedziele 25 lutego o godz.14:00 odbedzie sie miesieczne zebranie czlonkow SPK Kola nr 1.Prezes Tadeusz Michalak prosi wszystkich czlonkow SPK o liczne przybycie.

First Sunday of Lent – 18 February

Sund. Feb.18 – 10:00 am + ksiadz Andrzej Werner – K. E. Borowiec

11:30 am + Maria Masnica – Kolo Polek

5:00 pm +Zdzislaw Orlowski – zona

Tue.Feb.20 – 7 pm +Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Wed.Feb. 21 – 12:00 + Kazimiera Kapuscinska – Bronislawa Marcinkowska

Thu. Feb. 22 – 9:30 am + Mieczyslaw i jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Fr. Feb. 23 – 12:00 + Stanislaw Rzeszut – Maria Banska

Sat. Feb. 24 – 5 pm – w int. Jacka i Marii Kozlowskich

Second Sunday of Lent – 25 February

Sund. Feb. 25 – 10:00 am + Rodzicow – Henryk Dlugosz

11:30 am + Kazimierz Leja – zona

5:00 pm + za zmarlch

Tue. Feb. 27 – 7 pm +Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Wed. Feb. 28 – 12: 00 + Rodzicow – Bronislawa Dlugosz

Thu. March 01- 9:30 am – o dobre przygotownie do spowiedzi swietej – grupa rozancowa

Fr. March 02 – 7:00 pm +Stanislaw Polski – Zofia Flis

Sat. March 03 – 5:00 pm +Zdzislaw Orlowski – Bronislawa Marcinkowska

Third Sunday of Lent – 04 March – uroczystosc ku czci swietego Kazimierza krolewicza

Sund. March 04 – 1:00 pm – parafia sw. Kazimierza + jan Flis – XIV rocz. – zona z rodzina

11:30 am – za zolnierzy wykletych – Kongres Polonii w Thunder Bay

5:00 pm +Czeslaw Nowak – zona z rodzina

Tue. March 06 – 7 pm + Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Wed. March 07 – 7 pm +Halina Karman – corki: Sally i Monika

Thu. March 08 – 9:30 am + Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Fr. March 09 – 7 pm +Stanislaw Rzeszut – Zofia Flis

Sat. March 10 – 5 pm +Halina Karman – rodz. Jaworskich