Coming Events

The Canonical delegation of the Parish, August 16, 2017

The Canonical delegation of the Parish - of Saint Casimir, to the new parish priest Father Krystian Sokal, will be held on August 16, 2017, at 7 pm Mass. We cordially invite you to join us in prayer.

Kanoniczne Przekazanie Parafii - Świętego Kazimierza, nowemu ks. proboszczowi Krystianowi Sokal, przez ustępującego proboscza ks. Ireneusza Stadlera, nastąpi w środę w dniu 16 sierpnia, na Mszy Św. o godzinie 19:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.