• Stacks Image 10
  • Stacks Image 14
Stacks Image 19

Biuletyn-March 11 do March 25, 2018

POLISH CHURCHES

IN THUNDER BAY

ST. MARY & ST. CASIMIR

MASS AT ST. MARY’S

* SUNDAY:

- 11:30 am (Polish)
- 5:00 pm (English)

* WEEKDAY:

- Tuesday - 7:00 pm
- Thursday - 9:30 am

MASS AT ST. CASIMIR

* SATURDAY:

- 5:00 pm (English)

* SUNDAY:

- 10:00 am (Polish)

(May 1st - Sept. 30th):
* Wednesday& Friday- 7:00 pm

(October 1st - April 30th):
* Wednesday.& Friday - 12:00 noon


CONFESSION:

Sunday -11:00 - 11:20 am
Sunday 4:30 - 4:50 pm
First Thursday - 9:00 - 9:20 am
any other time by request.

CONFESSION:

Saturday - 30 min prior to the mass
Sunday - 30 min. prior to the mass
First Friday - 30 min prior to the mass
any other time by request.

OTHER WORSHIP AT ST. MARY

Rosary or Divine Chaplet- every Sunday at 11 am except Lent

Marian Worship - “Majowe” - all Tuesdays of May at 6:30 pm

October Rosary - all Tuesdays of October at 6:30 pm

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 11 am

Stations of the Cross - all Tuesdays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Tuesday of the month at 6:30 pm, except May, July & August

Holy Hour - 1st Thursday of the month at 9:50 am

Prayers for All Souls - in November following the weekday masses

Easter Food Baskets Blessing - Holy Saturday


Contact: ph.344-10-66 or 623-39-16; kitchen (pierogi-on Friday)-344-14-81

Email: queenpoland@shaw.ca or stcasimir@shaw.ca

OTHER WORSHIP AT ST.CASIMIR

Marian Worship - “Majowe” - all Wednesdays and Fridays of May prior to the mass

October Rosary - all Wednesdays of October following the mass.

Rosary - also every second Wednesday except: May & Lent time (June 1st - September 30th) prior to the mass and (October 1st - April 31stfollowing the mass,

Bitter Lamentations - all Sundays of Lent at 9:30 am

Stations of the Cross - all Fridays of Lent at 6:30 pm

Novena to the Mother of Perpetual Help -1st Wednesday of the month except May. (June 1st -September 30th) following the mass and (October 1st - April 31st) prior to the mass,

Holy Hour - 1st Friday of the month (June 1st - September 30th) prior to the mass and(October 1st - April 31st) following the mass. Prayers for All Souls - in November prior to the weekday masses.

Blessing of the Food Baskets for Easter – Holy Saturday

Attention! Worship which will take place prior to the mass will start at 6:30pm.

Worship which will take place following the mass will start at 12:30pm.

KATECHIZM KOSCIOLA KATOLICKIEGO: 62 Po patriarchach Bóg ukształtował Izrael jako swój lud, ocalając go z niewoli egipskiej. Zawiera z nim przymierze na Synaju i przez Mojżesza dał mu swoje Prawo, by uznał Go i służył Mu jako jedynemu prawdziwemu i żywemu Bogu, opatrznościowemu Ojcu i sprawiedliwemu Sędziemu, oraz by oczekiwał obiecanego Zbawiciela .

63 Izrael jest kapłańskim Ludem Bożym , na którym "imię Pana zostało wezwane" (Pwt 28,10). Jest to lud tych, "do których przodków Pan Bóg przemawiał , lud "starszych braci" w wierze Abrahama.

64 Przez proroków Bóg formuje swój lud w nadziei zbawienia, w oczekiwaniu nowego i wiecznego Przymierza przeznaczonego dla wszystkich ludzi, Przymierza, które będzie wypisane w sercach . Prorocy głoszą radykalne odkupienie Ludu Bożego, oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności , zbawienie, które obejmie wszystkie narody . O tej nadziei będą świadczyć przede wszystkim ubodzy i pokorni Pana . Żywą nadzieję zbawienia Izraela zachowały święte kobiety: Sara, Rebeka, Rachela, Miriam, Debora, Anna, Judyta i Estera. Najdoskonalszym obrazem tej nadziei jest Maryja

Confession-Okazja do spowiedzi swietej kazdego dnia przed msza swieta. Every day before the Holy Mass.

The Book of Genesis 4.7 says: “sin lies in wait at the door: its urge is for you, yet you can rule over it.”

Kolekta\Collection:2 List do Koryntian 9.7- “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

St. Casimir: Feb.18 -$1294.00; Heat-$50.00; Feb.25-$622.00; Heat-$10.00;

St. Mary`s:Feb.18-$950.00; Feb.25-$938.45; Thank you for your Generosity.

„The things that we love tell us what we are.” – St. Thomas Aquinas.

Ogloszenia: LENT- the season in which we prepare joyfully for the mystery of Easter with minds and hearts renewed. Our Lenten observances: fasting, prayer and almsgiving during the 40 days of Lent help us to refocus our attention on God, to restore our relationship with God during the Sacrament of Reconciliation, and to recommit our lives to God. The Season of Lent begins on Ash Wednesday and concludes before the evening mass of the Lord’s Supper on Holy Thursday.

LENTEN DEVOTIONS: STATIONS OF THE CROSS: in our Church (St. Casimir every Friday at 6:30pm in Polish; St. Mary every Tuesday at 6:30 p.m. in Polish and every Friday at 3p.m. in English  GORZKIE ZALE (Lenten Lamentations): St. Casimir- Sunday at 9:30 a.m. and St. Mary-Sunday at 11:00a.m.

Fast and abstinence- A person who is to receive the Most Holy Eucharist is to abstain for at least one hour before Holy Communion from any food and drink, except for only water and medicine. The elderly, the infirm, and those who care for them can receive the Most Holy Eucharist even if they have eaten something within the preceding hour (a 15 minute fast is asked for in” Immense Caritatis” 1973 from the Congregation for the Discipline of the Sacraments).

Chewing gum is NEVER appropriate in a Church. Catholics especially who will be receiving communion should never chew gum prior to Mass or even during Mass for they would violate the Eucharist Fast and therefore would not be able to receive communion.

In memory of Christ who died on a Friday, every Friday of the year is to be seen and lived as an occasion for special penance in union with Christ (unless a solemnity should fall on a Friday). The obligation to do penance every Friday remains an essential part of our Christian life. The Church asks Catholics from the age of 14 onwards to abstain from meat on Fridays.

Ash Wednesday and Good Friday are distinct moments in the life of a Christian to join in Christ’s suffering and death. On these two days, both fasting and abstinence must be observed.
Fasting means eating considerably less than the normal amount. In practice, this could mean eating three small meals with no food in between during the course of the day or one regular meal and a small meal (no food in between) during the day and no alcohol as well.

Kongres PoloniiKanadyjskiej Okreg Thunder Bay informuje, ze dyzur konsularny odbedzie sie 24 marca br. w hotelu Valhalla Inn. Osoby zainteresowane wymiana paszportow proszone sa o kontakt pod numerem telefonu 344 – 55 – 30.

19 marca ( Poniedzialek) przypada uroczystosc sw.Jozefa Oblubienca Najsiwietszej Dziewicy Maryi. Msza swieta w tym wyjatkowym dniu bedzie sprawowana rano w kosciele Matki Bozej Krolowej Polski o godz. 9:30.

Holy Week = Wielki i Swiety Tydzien

Sacrament of Reconciliation of Lent (Polish and English) – March 12, 2018:

St. Casimir at 6:00 pm

St. Mary Our Lady Queen of Poland at 6:45pm

St. Andrew`s Church the Sacrament of Reconciliation on Monday – March 19 at 7:00pm

Easter Obligation Every Catholic, over the age of reason, who is aware of personal sin, has the obligation to seek the Sacraments of Reconciliation and Holy Communion at least once a year. This is known as the Easter Obligation and is normally fulfilled during the seasons of Lent or Easter.

Day of prayer for priests and Mass of Chrism on Thursday, March 22, 2018 at 7:00pm at St. Patrick`s Cathedral.

Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się: triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje z Sanhedrynem Chrystusa Pana w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata. Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa. Obrzędy liturgiczne tych dni są tak wkomponowane, aby wiernym ułatwić wizualne niemal odtworzenie tych wypadków, bezpośrednio związanych z tajemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, doprowadzić do pojednania się w sakramencie Pokuty, odnowić w nich pierwotną gorliwość w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je po Wielkanocy (np. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego)

Holy Thursday – March 29 – The Holy Mass of the Lord`s Supper at 7:00 pm - St. Mary Our Lady Queen of Poland only – bilingual.

Good Friday – March 30 – Liturgy at 3:00 pm – St. Casimir Church only – bilingual. Before the Liturgy of Good Friday we start of the Divine Mercy Novena. Indeed, we are all called to tell others about God’s Divine Mercy, with a wonderful promise for those who do so: “Souls who spread the honour of My mercy I shield through their entire lives as a tender mother her infant, and at the hour of death I will not be a Judge for them, but the Merciful Saviour”.

After Liturgy of Good Friday (about 4:30pm) Stations of the Cross in Polish language.

Holy Saturday – March 31 –Solemn Easter Vigil: 8:00p. m. - St. Mary Our Lady Queen of Poland only – bilingual.

The treasured Polish custom of Swieconka:Blessing of food – Holy Saturday - St. Mary Our Lady Queen of Polandat 10:30 am and 11:30 am; Saint Casimir at 10:00 am and 11 a. m.

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord – April 01 – Holy Day of obligation –The Holy Mass: St. Casimir (bilingual) – 10:00 a. m;

Our Lady Queen of Poland (bilingual) – 11:30 a. m. (NO MASS at 5:00p. m.)

Easter Monday – April 02 – The Holy Mass (in Polish) - St. Casimir at 12:00 (noon) and Our Lady Queen of Poland at 7:00 p.m.

St. Athanasius called Easter "the Great Sunday." In Catholic tradition, the Easter feast is not simply this one day, but the eight-day Easter Octave. So special was the Easter celebration that people abstained from ordinary work and held special celebrations and festivities for the entire week.

MASS INTENTIONS:

Offering given to a priest as alms for his maintenance, in return for which he promises to offer a Mass for the donor's intention. The stipend is not given as a price for the Eucharistic Sacrifice. It is rather a voluntary donation whose origins go back to the early Church, when stipends were made during Mass and later on outside of Mass.

Any priest who celebrates and applies Mass to a particular intention may receive a stipend. When a priest accepts a stipend he incurs a grave obligation in justice by virtue of a gratuitous contract, and he is bound to apply the Mass according to the conditions imposed and accepted.

The amount of the stipend is determined by the diocesan standard, which must be observed by all priests, diocesan and religious. Nevertheless it is permissible to demand a larger amount if there are special duties attached to the Mass, such as the late hour or the appointment of a definite place.

At the present time the suggested offering for a Mass intention is $10.00. The contemporary teaching associated with Mass offerings is found in Paul VI's motu proprio, “Firma in Traditione”, issued on June 13, 1974. Pope Paul VI states that the faithful join the sacrifice of themselves with the Eucharistic sacrifice in order that they might more actively participate in it, by providing for the needs of the Church and the support of her ministers (cf. c. 946)

To request a Mass Intention you have to contact personal with your local priest. Intolerable is sending Mass intention by email, letter, Sunday collection or any staff of our parish because it is a very serious responsibility before God, the Church, Bishop, Canon of law (see # 945-#958) and of donor of Mass intention.

Can. 534 §1. After a pastor has taken possession of his parish, he is obliged to apply a Mass for the people (For Parishioners) entrusted to him on each Sunday and holy day of obligation in his diocese. If he is legitimately impeded from this celebration, however, he is to apply it on the same days through another or on other days himself. No stipend.


Fourt Sunday of Lent – 11 March

Sund. March 11 – 10:00 am + Josip Cernjul –family

11:30 am + Maria Masnica – Kolo Polek

5:00 pm – for God`s blessing-95th birthday of Mieczyslaw Kalaska-Kalaska &Wirgley families

Tue.March 13 – 7 pm + Piotr Frankow –rodzina

Wed.March 14 –7pm + Edward Jakubowski –siostra

Thu. March 15 – 9:30 am + z rodz. Barys i Pilarskich

Fr. March 16 – 7pm + Stanislawa Andrusiewicz – siostra

Sat. March 17 – 5 pm – +Halina Karman – rodz. Antoniszyn

Fifth Sunday of Lent – 18 March

Sund. March 18 – 10:00 am +Zbigniew Pielich –rodz. Jaworskich

11:30 am – dziekczynna za laske zdrowia i blog.Boze dla Stanislawa i Barbary Barys

5:00 pm + Walter Widla – Carvalho family

Tue.March 20 – 7 pm+Stanislaw Rzeszut – Jadwiga Orlowska

Wed.March 21 –7pm – o blog. Boze i zdrowie dla dzieci – babcia oraz o zdrowie dla Jozefa Szczepaniak –rodz.Dabrowskich

Thu. March 22- 9:30 am + Maria Masnica– grupa rozancowa

Fr. March 23 – 7:00 pm +Elzbieta Jalocha – rodzice

Sat. March 24 – 5:00 pm +Zdzislaw Orlowski –zona

Palm Sunday of the Passion of the Lord – 25 March

Sund. March 25 – 10:00 am +Maria i Zygmunt Sterniczuk – corka Teresa z rodzina

11:30 am + Edward i Janina Pilewski –Amadeo family

5:00 pm -89th birthday of Gertrude E.Kalaska –Kalaska & Wrigley families

Tue. March 27 – 7 pm + Pawel Grabowy –zona

Wed. March 28 – 7 pm – o blog. Boze dla wnukow – babcia

Thu. March 29 – 7:00 pm – int. wlasna – WIELKI CZWARTEK

Fr. March 30 – 3 pm – GOOD FRIDAY-Swiety Kazimierz

Sat. March 31 – 8 pm +Zdzislaw Orlowski – zona – WIELKA SOBOTA

Biuletyn-February 18 - March 04, 2018

KATECHIZM KOSCIOLA KATOLICKIEGO: 58 Przymierze z Noem pozostaje w mocy, dopóki trwa czas narodów , aż do powszechnego głoszenia Ewangelii. Biblia sławi niektóre wielkie postacie należące do "narodów": "sprawiedliwego Abla", króla i kapłana Melchizedeka , będącego figurą Chrystusa , oraz sprawiedliwych "Noego, Daniela i Hioba" (Ez 14, 14). Pismo święte pokazuje w ten sposób, jakie wyżyny świętości mogą osiągnąć ci, którzy żyją według przymierza zawartego z Noem w oczekiwaniu, aby Chrystus "rozproszone dzieci Boże zgromadził w jedno" (J 11, 52).

Bóg wybiera Abrahama

Aby zgromadzić w jedno rozproszoną ludzkość, Bóg wybiera Abrama, wzywając go do wyjścia "z ziemi rodzinnej i z domu... ojca" (Rdz 12, 1), aby uczynić go Abrahamem, to znaczy "ojcem mnóstwa narodów" (Rdz 17, 5): "W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi"(Rdz.12,3 LXX) .

Lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem obietnicy danej patriarchom, ludem wybranym, wezwanym, by pewnego dnia przygotować zgromadzenie wszystkich dzieci Bożych w jedności Kościoła. Ten lud będzie korzeniem, na którym zostaną zaszczepieni poganie stający się wierzącymi.

61 Patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła.

Confession-Okazja do spowiedzi swietej kazdego dnia przed msza swieta. Every day before the Holy Mass.

The Book of Genesis 4.7 says: “sin lies in wait at the door: its urge is for you, yet you can rule over it.”

Kolekta\Collection:2 List do Koryntian 9.7- “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.”

St. Casimir: Feb.4 -$889.00; Heat-$185.00; Feb.11-$755.00; Heat-$35.00; Candles -$242.35;

St. Mary`s: Feb.4-$817.85; Feb.11-$732.00; Thank you for your Generosity.

„God provides the wind, but you must raise the sails.” – St. Augustine.

Ogloszenia: LENT- the season in which we prepare joyfully for the mystery of Easter with minds and hearts renewed. Our Lenten observances: fasting, prayer and almsgiving during the 40 days of Lent help us to refocus our attention on God, to restore our relationship with God during the Sacrament of Reconciliation, and to recommit our lives to God. The Season of Lent begins on Ash Wednesday and concludes before the evening mass of the Lord’s Supper on Holy Thursday.

ASH WEDNESDAY - February 14 - the beginning of the Season of Lent and the season of preparation for Easter. The ashes that touch our heads remind us that we have entered a new time, a sacred time, a time of rebirth. Lent is an extended time for us to reawaken to life. Ash Wednesday and Good Friday are the two days that fast and abstinence from meat prevail and no alcohol.

LENTEN DEVOTIONS: STATIONS OF THE CROSS: in our Church (St. Casimir every Friday at 11:30 a.m. in Polish; St. Mary every Tuesday at 6:30 p.m. in Polish GORZKIE ZALE (Lenten Lamentations) :St. Casimir- Sunday at 9:30 a.m. and St. Mary-Sunday at 11:00a.m.

Fast and abstinence- A person who is to receive the Most Holy Eucharist is to abstain for at least one hour before Holy Communion from any food and drink, except for only water and medicine. The elderly, the infirm, and those who care for them can receive the Most Holy Eucharist even if they have eaten something within the preceding hour (a 15 minute fast is asked for in” Immense Caritatis” 1973 from the Congregation for the Discipline of the Sacraments).

Chewing gum is NEVER appropriate in a Church. Catholics especially who will be receiving communion should never chew gum prior to Mass or even during Mass for they would violate the Eucharist Fast and therefore would not be able to receive communion.

In memory of Christ who died on a Friday, every Friday of the year is to be seen and lived as an occasion for special penance in union with Christ (unless a solemnity should fall on a Friday). The obligation to do penance every Friday remains an essential part of our Christian life. The Church asks Catholics from the age of 14 onwards to abstain from meat on Fridays.

Ash Wednesday and Good Friday are distinct moments in the life of a Christian to join in Christ’s suffering and death. On these two days, both fasting and abstinence must be observed.
Fasting means eating considerably less than the normal amount. In practice, this could mean eating three small meals with no food in between during the course of the day or one regular meal and a small meal (no food in between) during the day and no alcohol as well.

Swiety Kazimierz- z dniem 02 marca br. Msze swiete w ciagu tygodnia beda odprawiane o godz.19.00 czyli o 7pm, a nabozenstwa przewidziane w tym czasie beda sie rozpoczynaly o 18:30 czyli 6:30pm.

ODPUST ku czci swietego Kazimierza w niedziele 4-tego marca. Msza sw. o godz. 13:00, a po Mszy sw. spotkanie w Sali parafialnej przy biesiadnym stole kaziukowym.

W niedziele 25 lutego o godz.14:00 odbedzie sie miesieczne zebranie czlonkow SPK Kola nr 1.Prezes Tadeusz Michalak prosi wszystkich czlonkow SPK o liczne przybycie.

First Sunday of Lent – 18 February

Sund. Feb.18 – 10:00 am + ksiadz Andrzej Werner – K. E. Borowiec

11:30 am + Maria Masnica – Kolo Polek

5:00 pm +Zdzislaw Orlowski – zona

Tue.Feb.20 – 7 pm +Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Wed.Feb. 21 – 12:00 + Kazimiera Kapuscinska – Bronislawa Marcinkowska

Thu. Feb. 22 – 9:30 am + Mieczyslaw i jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Fr. Feb. 23 – 12:00 + Stanislaw Rzeszut – Maria Banska

Sat. Feb. 24 – 5 pm – w int. Jacka i Marii Kozlowskich

Second Sunday of Lent – 25 February

Sund. Feb. 25 – 10:00 am + Rodzicow – Henryk Dlugosz

11:30 am + Kazimierz Leja – zona

5:00 pm + za zmarlch

Tue. Feb. 27 – 7 pm +Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Wed. Feb. 28 – 12: 00 + Rodzicow – Bronislawa Dlugosz

Thu. March 01- 9:30 am – o dobre przygotownie do spowiedzi swietej – grupa rozancowa

Fr. March 02 – 7:00 pm +Stanislaw Polski – Zofia Flis

Sat. March 03 – 5:00 pm +Zdzislaw Orlowski – Bronislawa Marcinkowska

Third Sunday of Lent – 04 March – uroczystosc ku czci swietego Kazimierza krolewicza

Sund. March 04 – 1:00 pm – parafia sw. Kazimierza + jan Flis – XIV rocz. – zona z rodzina

11:30 am – za zolnierzy wykletych – Kongres Polonii w Thunder Bay

5:00 pm +Czeslaw Nowak – zona z rodzina

Tue. March 06 – 7 pm + Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Wed. March 07 – 7 pm +Halina Karman – corki: Sally i Monika

Thu. March 08 – 9:30 am + Mieczyslaw i Jerzy Czaczkowski – Alina z rodzina

Fr. March 09 – 7 pm +Stanislaw Rzeszut – Zofia Flis

Sat. March 10 – 5 pm +Halina Karman – rodz. Jaworskich

Show more posts

Mass Schedule

Sunday
- 11:30 am (Polish)
- 5:00 pm (English)
Monday – No Mass
Tuesday - 7:00 pm
Thursday - 9:30 am
Saturday - No Mass
Contact

93 N. Algoma Street

Thunder Bay, Ontario
P7A 4Z5
www.queenpoland.ca
Email: queenpoland@shaw.ca